VI STÖDJER UNG LIVSSTIL AVESTA

"Ung livsstil i Avesta startades höstterminen 2017 på initiativ av Södra Dalarnas Sparbank och Avesta kommun. Syftet är att stimulera ungdomar i Avesta kommun till en god livsstil och att välja bort tobak, alkohol och andra droger. Samtidigt även ge en god kunskap om livsstilsfrågor så att ungdomarna kan göra kloka och aktiva val för sin hälsa och framtid."
Hur går det till?
Elever i årskurs 7, tillsammans med föräldrar, erbjuds att teckna en överenskommelse om att avstå från tobak (rökning och snus), alkohol och andra droger under hela högstadietiden. Överenskommelsen lämnas till Södra Dalarnas Sparbank och gäller till och med skolavslutningsdagen i årskurs 9.

ung livsstil, ungs livsstil avesta, lekstuganung livsstil, ungs livsstil avesta, lekstugan
Ung livsstil, ung livsstil avesta, erbjudande, avestaUng livsstil, ung livsstil avesta, erbjudande, avesta