SNUZA BABYMONITOR

1299:-
Snuza är mobila andningslarm för spädbarn som fästes direkt på barnets blöja eller byxa och kan användas oavsett var barnet sover. Inga sladdar eller eluttag behövs. Snuza HeroMD är världens första medicintekniskt certifierade mobila andningslarm för spädbarn. 
Egenskaper:
•Om Snuza HeroMD inte registrerar rörelser under 15 sekunder, om andningsrörelserna är svaga eller oregelbundna, vibrerar Snuza för att aktivera barnet och ljudlarm ljuder.

Snuza HeroMD är mycket enkel att använda. Tryck på ON-knappen, lägg larmet på en plan yta och låt det ligga utan att röra det medan Snuza utför sina självtester. När Snuza signalerar att den är klar med självtesterna, tar från några sekunder upp till en minut, snäpper du fast larmet på barnets blöja och den börjar direkt att övervaka rörelserna.
Varje rörelse som Snuza HeroMD registrerar visas genom ett grönt blink i indikatorlampan.
Om rörelser uteblir i 15 sekunder vibrerar Snuza HeroMD för att få igång barnet. Om inga rörelser registreras under de kommande 5 sekunderna larmar Snuza HeroMD. Om Snuza HeroMD har vibrerat vid tre tillfällen för att aktivera barnet larmar Snuza HeroMD dig för att informera om att ditt barns rörelser har upphört i 15 sekunder vid tre tillfällen.
Om andningsrörelserna är svaga eller färre än åtta per minut larmar också Snuza HeroMD.